Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

639 Detaljplan för Boktryckaren 9

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 639

Vad planeras?

Utökning av befintlig verksamhet. Kontor handel och verksamhet (bilhandel och service)

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hittas här på Borlänge växer.