Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

639 Detaljplan för Boktryckaren 9

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 639

Vad planeras?

Detaljplan för bilservice, handel och kontor på Boktryckaren 9, Östermalm i Borlänge. Utökning av befintlig verksamhet.

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 25 augusti – 30 september 2021. Bearbetning av handlingarna pågår.

Handlingar i ärendet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_Samrådshandling_Boktryckaren 9mfl.pdf Pdf, 1009.8 kB. 1009.8 kB 2021-08-24 06.39
Planbeskrivning_Samrådshandling_Boktryckaren 9mfl.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-08-24 06.39