Borlänge kommun

640 Detaljplan för Frigga 8

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 640

Vad planeras?

Planarbetet ska i tillägg till befintliga verksamheter på fastigheten (skola, vård och handel) utreda förutsättningarna för bostäder.

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2021 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för bostäder, skola, vård och centrumverksamhet på Frigga 8.

Projektet är just nu vilande.