Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

642 Detaljplan för Årby 1:3 och 2:3

Karta över området som detaljplanen avser

Fakta om detaljplanen

Kommunens plannummer: 642

Vad planeras?

Detaljplanen möjliggör bostäder, aktuellt projekt avser tolv stycken lägenheter anpassade för vuxna med särskilt stöd.

Planerad byggstart?

Preliminär byggstart är hösten 2022.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2021 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för boende med särskild service.

Planuppdrag Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbete pågår med framtagande av samrådshandlingar.

Frågor och svar

Vad vill man bygga?

Nya bostäder - tolv stycken lägenheter anpassade för vuxna med särskilt stöd.

Varför ska ett nytt boende byggas?

Verksamheten har svårigheter att tillgodose alla behov i befintliga enheter och behovet av platser ökar.

Hur ser tidplanen ut?

Detaljplanearbetet har påbörjats och handlingar beräknas skickas ut på samråd december 2021 och antas under våren 2022. Ansökan om bygglov beräknas lämnas in under sommaren 2022.