Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Årby - Detaljplan för del av Årby 1:3 och 2:3

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för del av Årby 1:3 och Årby 2:3, inom Årby

Kommunens plannummer: 642

Vad planeras?

Detaljplanen möjliggör bostäder, aktuellt projekt avser tolv stycken lägenheter anpassade för vuxna med särskilt stöd.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2021 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för boende med särskild service. Projektet är just nu vilande.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag