Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Bullermyren - Detaljplan för Moroten 1 och Hagalund 1:11

Borlänges islamiska förbund har haft bönelokaler i Borlänge sedan 1988 och lokalisering av ett islamiskt center har pågått under många år. Den nuvarande lokalen på Bullermyren inte är optimal för ändamålet och kommunen har nu skrivit ett markanvisningsavtal med Islamiska förbundet för fastigheten Moroten 1, bredvid Tennishallen.

Mer information om planuppdraget finns på denna sida samt frågor och svar kring ärendet.

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Moroten 1 och Hagalund 1:11, inom Bullermyren

Kommunens plannummer: 613

Vad planeras?

Besöksanläggning för islamiska förbundet i Borlänge.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Arbete med samrådshandlingar pågår.

Markanvisningsavtal tecknades i juni 2021.

Planuppdrag gavs till plan- och markkontoret 2017.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag

Vanliga frågor och svar

Frågor och svar