Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Centrum - Detaljplan för Bältartäppan 7

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Bältartäppan 7 m.fl. , inom Centrum

Kommunens plannummer: 606

Vad planeras?

Parkeringshus, kontor och bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2014 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för parkeringshus, kontor och bostäder vid Vintervägen i Borlänge centrum.

Projektet är just nu vilande.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag