Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Centrum - Detaljplan för Frigga 8

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Frigga 8, inom Centrum

Kommunens plannummer: 640

Vad planeras?

Detaljplanen syftar till att ändra användningen från handel till centrum och skola för att bättre stämma överens med de verksamheter som bedrivs inom fastigheten och för att gymnasieskolan ska kunna ges permanent bygglov.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag