Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Centrum - Detaljplan för Maxim 1

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Maxim 1, inom Centrum

Kommunens plannummer: 611

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag