Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Detaljplan för Wallintorget

På Wallintorget i centrala Borlänge finns planer att bygga nya bostäder. En privat exploatör som fått mark anvisad för att bygga är Skoglunds Fastigheter AB.

Fakta om detaljplanen

Vad planeras?

Bostäder, flerbostadshus med ca 40 bostäder.

Planerad byggstart?

Byggstart är idagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanen har varit ute på granskning och förbereds nu inför antagande som väntas ske i kommunfullmäktige våren 2021.