Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Finnäset - Detaljplan för Burgrevgården 1:1

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Burgrevgården 1:1, inom Finnäset

Kommunens plannummer: 615

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2017 till plan- och markkontoret att utreda bostäder på fastigheten Burgrevgården 1:1 vid Finnäset. Detaljplanen är inte påbörjad ännu.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag