Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Forssa - Detaljplan för cirkulations-platser vid Domnarvsvallen

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Detaljplan för del av Forsa 46:5 m.fl., cirkulationsplatser vid Domnarvsvallen

Kommunens plannummer: 650

Vad planeras?

Planen omfattar de två korsningarna Kvarnsvedsvägen/Röda vägen och Kvarnsvedsvägen/Stenhålsgatan. Detaljplanen syftar till att ersätta de två signalreglerade korsningarna med rondeller och tillskapa gatumark på del av Domnarvsvallens tomt som ett led i möjliggöra ombyggnationen.

Planerad byggstart?

Ej planerat ännu

Status på projektet?

Samråd för planförslaget pågick 27 mars till 24 april 2023. Planprocessen är nu vilande efter begäran från beställare.

Handlingar i ärendet

Samrådshandlingar

Planuppdrag