Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Hagalund - Detaljplan för Tjärnaskolan

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Detaljplan för Pluto 1 och Lejonet 1 m. fl. (Tjärnaskolan)

Kommunens plannummer: 655

Vad planeras?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utökad byggrätt vid Tjärnaskolan och tillskapa ändamålsenliga friytor, trafikangöring och gångstråk.

Planerad byggstart?

Tidigast 2025.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 23 februari 2023. Arbetet med detaljplanen pågår.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag