Borlänge kommun

Översiktskarta

Halvarsgårdarna – Detaljplan för del av fastigheten Koppslahyttan 1:6

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Detaljplan för del av fastigheten Koppslahyttan 1:6

Kommunens plannummer: 657

Vad planeras?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en långsiktig utveckling av befintlig skidanläggning med nya skidbackar och liftar.

Planerad byggstart?

Tidigast 2026

Status på projektet?

Planuppdrag gavs av miljö och samhällsbyggnadsnämnden den 23 februari 2023. Arbetet med detaljplanen är i uppstartsfasen.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag