Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Igelmyran - Detaljplan för arbetsplatsområde norr om Ornäs trafikplats

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för arbetsplatsområde norr om Ornäs trafikplats berörande fastigheten Kråktorp 1:20 m. fl., inom Igelmyran

Kommunens plannummer: 532

Vad planeras?

Ett nytt industri/arbetsplatsområde.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Detaljplanearbete pågår.

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag