Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Jakobsgårdarna - Detaljplan för Jakobsgårdarna 1:17

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Jakobsgårdarna 1:17 m.fl., inom Jakobsgårdarna 

Kommunens plannummer: 616

Vad planeras?

Skola och park

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2018 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna ny skola i Jakobsgårdarna.

Projektet är just nu vilande.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag