Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Kvarnsveden - Detaljplan för Varpan 1

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Varpan 1 m.fl., inom Kvarnsveden

Kommunens plannummer: 633

Vad planeras?

Utbyggnad av förskola

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för utbyggnad av förskola på Varpan 1. Detaljplanen är inte påbörjad.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag