Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Mjälga - Detaljplan för Brinken 5

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för fastigheten Brinken 5, inom Mjälga

Kommunens plannummer: 643

Vad planeras?

Ändra markanvändningen från allmän plats till bostadsändamål för del av fastigheten.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2021 till plan- och markkontoret. Detaljplanen är inte påbörjad ännu.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag