Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Mjälga - Detaljplan för Pellesgården

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för del av kv Pellesgården, inom Mjälga

Kommunens plannummer: 594

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag