Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Ornäs - Detaljplan för Talludden

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Talludden, inom Ornäs

Kommunens plannummer: 483

Vad planeras?

En kommunal badplats

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2005 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för en kommunal badplats vid Talludden strax norr om Ornäs.

Projektet är just nu vilande.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag