Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Paradiset - Detaljplan för Enen 2

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Enen 2 m.fl. inom Paradiset

Kommunens plannummer: 638

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för bostäder på Enen 2. Detaljplanen är inte påbörjad ännu.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag