Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Romme - Detaljplan för Tunets skola

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Hesse 19:2 och 19:4 (Tunets skola), inom Romme

Kommunens plannummer: 619

Vad planeras?

En ny skola

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2018 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för grundskola och förskola. Uppdraget utökades år 2020 för att utreda förutsättningarna för bostäder. Projektet är just nu vilande.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag