Borlänge kommun

Översiktskarta

Skräddarbacken - Detaljplan för David 2

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Detaljplan för David 2 m. fl. inom Skräddarbacken, Borlänge kommun, Dalarnas län

Kommunens plannummer: 644

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs i mars 2022 till plan- och markkontoret att pröva utökad byggrätt för bostäder inom fastigheten David 2 i Skräddarbacken. Arbete pågår med framtagande av samrådshandlingar. När handlingar finns tillgängliga kommer de att gå att hitta på denna sida.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag