Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Skräddarbacken - Detaljplan för Edvard 2 m.fl.

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Skräddarbacken - Detaljplan för Edvard 2 m.fl.

Kommunens plannummer: 660

Vad planeras?

Möjliggöra för bostäder och vård- och omsorgsboende samt daglig verksamhet

Planerad byggstart?

Sommaren 2024

Status på projektet?

Samråd för detaljplanen pågår 26 januari till 8 mars 2024.

Inbjudan till samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Samrådshandlingarna finns att ta del av nedan. De finns även tillgängliga på Palladium vid Sveatorget (entréplanet) och på biblioteket vid Sveatorget (1tr). Frågor hänvisas till kommunens servicecenter 0243-740 00 eller funktionsbrevlåda enligt nedan.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast den 8 mars 2024. Synpunkter skickas med mejl till planmark@borlange.se eller i brev till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Borlänge kommun
781 81 Borlänge

Tänk på postgången, Postnord har varannandagsutdelning.

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR

Handlingar i ärendet

Samrådshandlingar

Planuppdrag