Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Översiktskarta

Skräddarbacken - Detaljplan för Fabian 1 m. fl.

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Skräddarbacken - Detaljplan för Fabian 1 m.fl.

Kommunens plannummer: 652

Vad planeras?

Utbyggnad av Skräddarbacksskolan

Planerad byggstart?

Okänt.

Status på projektet?

Arbete med framtagande av planförslag pågår. När handlingar finns tillgängliga för samråd kommer de att gå att hitta på denna sida.

Planuppdrag