Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Storsten - Detaljplan för Dalsjö 23:4

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Dalsjö 23:4 m. fl., inom Storsten

Kommunens plannummer: 592

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2016 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för bostäder.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag