Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Tjärna Ängar - Detaljplan för del av Plogen 1

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för del av Plogen 1, inom Tjärna Ängar

Kommunens plannummer: 649

Vad planeras?

Verksamhetslokal

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2022 till plan- och markkontoret. Detaljplanen är inte påbörjad ännu.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag