Borlänge kommun

Tjärna Ängar - Detaljplan Masterplan för Tjärna Ängar

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan Masterplan för Tjärna Ängar, inom Tjärna Ängar

Kommunens plannummer: 589

Vad planeras?

Bostäder, ett förtätningsprojekt.

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2016 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för förtäta Tjärna Ängar med fler bostäder. Detaljplanen är inte påbörjad ännu.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag