Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Tomnäs - Detaljplan för Tomnäs 17:1

Fakta om detaljplanen

Detaljplanens namn: Detaljplan för Tomnäs 17:1, inom Tomnäs

Kommunens plannummer: 620

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att pröva området för bostäder. Detaljplanen är just nu vilande.

Handlingar i ärendet

Planuppdrag