Borlänge kommun

Översiktskarta

Torsång - Detaljplan för Torsångs Prästgård 1:7 (Uvberget)

Fakta om detaljplanen

Planens namn: Detaljplan för del av Torsångs Prästgård 1:7 (Uvberget) inom Torsång, Borlänge kommun, Dalarnas län

Kommunens plannummer: 648

Vad planeras?

Bostäder

Planerad byggstart?

Byggstart är i dagsläget oklart.

Status på projektet?

Planuppdrag gavs i maj 2022 till plan- och markkontoret att pröva området för bostäder. Detaljplanen är inte påbörjad ännu.