Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Pågående översiktsplaner

På dessa sidor hittar du information om de översiktsplaner som är under framtagande.

På respektive sida finns mer information om vad planen innebär och var i processen den befinner sig.

Gällande översiktsplaner

Letar du efter kommunens översiktsplaner som vunnit laga kraft hittar du dem genom att klicka på länken Gällande översiktsplaner och planeringsstrategi.