Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden

I samband med att översiktsplanen för FalunBorlänge antogs 2014 fick plan- och markkontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden. Planarbetet har inte påbörjats ännu.

Vad är en Fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan är ett politiskt dokument som ger riktlinjer för hur delar av landsbygden ska utvecklas. Den ger vägledning i hur man får använda mark och vatten.