Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Fördjupad översiktsplan för Runn

Borlänge och Falu kommun arbetar tillsammans med en fördjupad översiktsplan för Runn. Under perioden 15 oktober - 15 december 2021 har planförslaget varit ute på samråd. Samrådet är nu avslutat. Här kan du läsa om vad som händer härnäst.

Syftet med samråd är att få in synpunkter och förslag så att den färdiga planen blir ett bra underlag för planering och byggande. Under samrådet samlar kommunen in synpunkter och idéer från kommuninvånare, föreningar, politiska partier, organisationer och myndigheter.

Vad händer efter samrådet?

Samrådstiden gick ut den 15 december 2021. Nu kommer kommunerna att sammanställa och kommentera alla synpunkter och förslag i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen lämnas också förslag till hur planförslaget ska förändras. Samrådsredogörelsen ska godkännas av kommunstyrelserna i Borlänge och Falun.

När kommunstyrelserna godkänt samrådsredogörelsen och beslutat vilka ändringar som ska göras tas en granskningsversion av planförslaget fram. Planförslaget ställs sedan ut igen och då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget ännu en gång. Under granskningstiden kommer samrådsredogörelsen att finnas på webben.

När granskningstiden är avslutad sammanställs och kommenteras inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande. Efter en eventuell bearbetning av förslaget förs det sedan till antagande i Kommunfullmäktige i båda kommunerna.

Enligt preliminär tidsplan kan den fördjupade översiktsplanen för Runn antas kvartal 4, 2023.