Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Pågående planprogram

På dessa sidor hittar du de uppdrag om planprogram som är aktuella just nu.

Ett planprogram kan tas fram innan arbete med detaljplan påbörjas. Detta görs i områden där detaljplanearbetet kan väntas bli särskilt komplext pågrund av att det finns många motstående intressen, om området är väldigt stort eller om det av andra anledningar finns orsak att utreda området mer översiktligt och samla in information innan detaljplanearbetet påbörjas. Ett planprogram är inte juridiskt bindande utan ska användas som vägledning för att underlätta efterföljande detaljplanearbete.

Under respektive sida finns information om planprogrammet, vad det är som planeras och vilken status projektet har.