Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Planprogram för östra Hagalund

Fakta om planprogrammet

Plan- och markkontoret fick 2020 i uppdrag att ta fram ett planprogram för östra Hagalund. Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att förtäta området runt stadshuset med bl a bostäder och skola.

Status på projektet?

Planprogrammet är vilande.