Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Planprogram för västra Oberget

Nya bostäder planeras vid Oberget, norr om Ornäs. Området är naturskönt och ligger intill Ösjön som är en del av Runn.

Borlänge kommun arbetar fram ett planprogram där frågor kring det nya bostadsområdet ska utredas. Det handlar till exempel om hur många och vilka typer av bostäder som ska byggas. Men det handlar också om hur natur- och kulturvärden i området ska tas tillvara på bästa sätt.

I dag består Oberget främst av skogsmark. De södra delarna av området ingår i riksintresset för kulturmiljö och ligger nära Ornässtugan.

Fakta om planprogrammet

Vad planeras?

I Oberget strax norr om Ornäs föreslås en blandad småskalig bebyggelse i 2-3 våningar i form av en- och tvåbostadshus, radhus men också delar med tätare och högre bebyggelse. Fullt utbyggt beräknas området rymma cirka 1000 nya bostäder och skola/förskola.

Status på projektet?

Ett förslag till planprogram har tagits fram. Förslaget har varit ute på samråd den 11 januari - 19 februari 2021. Programmet bearbetas och ett till samråd planeras under 2022. Efter samrådet bearbetas handlingarna innan planprogrammet kan godkännas, därefter startar detaljplaneprocessen.

Har du frågor rörande förslaget är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter på telefon 0243-740 00 eller maila planmark@borlange.se.