Borlänge kommun

Planprocessen

Du kan påverka Borlänges framtid genom att engagera dig i de planer som håller på att tas fram.

Hur en översiktsplan eller en detaljplan tas fram regleras i plan- och bygglagen. Klicka på länkarna nedan för att läsa om planprocessen för detaljplanering och översiktsplanering.

Planprocessen för detaljplanering

Planprocessen för översiktsplanering