Borlänge kommuns logotyp

Lagakraftvunna planer

Detaljplaner som vunnit laga kraft år 2021

Detaljplan för del av Kupolen 2 m.fl. inom FramtidsdalenPDF (2021-05-03)

Detaljplan för Klövervallen 1 inom BullermyrenPDF (2021-05-03)