Borlänge kommuns logotyp

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunerna har huvudansvaret för hur mark och vatten ska användas. För detta använder sig kommunerna bland annat av olika typer av fysiska planer.

Gemensam översiktsplan för Falun Borlänge

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta 
Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av 
verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Gå till webbplatsen för Översiktsplan FalunBorlänge (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fördjupning av översiktsplanen

Översiktsplanen kan ändras eller fördjupas för ett visst geografiskt område. Det innebär att man gör en mer detaljerad redovisning för ett visst geografiskt område.

I juni 2014 fick plan- och markkontoret i uppdrag att ta fram tre fördjupade översiktsplaner:

  • Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort
  • Fördjupad översiktsplan för Runn, tillsammans med Falu kommun
  • Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden

Du kan följa arbetet med de fördjupade översiktsplanerna här:

Planer just nuöppnas i nytt fönster

Aktuella fördjupade översiktsplaner

I kommunen finns följande fördjupade översiktsplaner (FÖP):

Solbacka-Färjenäs, 1996-06-19

Fördjupad översiktsplan - Solbacka - Färjenäs - PlanbeskrivningPDF

Fördjupad översiktsplan - Solbacka - Färjenäs - PlankartaPDF

Samordnad översiktlig planering Falun & Borlänge - området mellan städerna, 1997 (SÖP 97)

Samordnad översiktlig planering - Falun & Borlänge 97 - del 1PDF

Samordnad översiktlig planering - Falun & Borlänge 97 - del 2PDF

Karta 1 - SÖPPDF

Karta 2 - SÖPPDF

Borlänge tätort 

Om det finns motsatsförhållanden mellan Översiktsplan FalunBorlänge och ställningstaganden i de äldre fördjupningarna gäller det som står i Översiktsplan FalunBorlänge.

Fördjupad översiktsplan Borlänge tätort

Översiktsplanen

I översiktsplanen kan du läsa om kommunens allmänna syn på användningen av mark och vatten och samhällets utveckling på lång sikt. Planen täcker hela kommunens yta. I en fördjupning kan kommunen välja att belysa den långsiktiga utvecklingen av ett visst område. Planen är inte bindande. Den är dock vägledande för den övriga samhällsplaneringen.

Översiktsplan

Detaljplaner

Detaljplaner är bindande och avgränsade till ett bestämt, mindre område. Exempelvis ett eller flera kvarter i en ort, eller på landsbygden. Detaljplanerna reglerar mer i detalj hur, vad och var man får bygga och använda mark och vatten.

Detaljplaner

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är även de bindande och avgränsade till ett visst, mindre område.  De används  för att behålla ett områdes karaktär på ett önskat sätt.