Borlänge kommuns logotyp

Detaljplan

En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus som får byggas och hur marken ska ordnas.

En detaljplan består av en karta med planbestämmelser och en planbeskrivning. I Borlänge kommun finns mer än 500 detaljplaner.

Det är plan- och markkontoret som upprättar kommunens detaljplaner, och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige som antar dem.

En detaljplan ska upprättas när det ska byggas något nytt i, eller nära en stad eller tätort. Det krävs alltid detaljplaneläggning där bebyggelsetrycket är stort, det vill säga när flera ska bo eller arbeta nära varandra, men även när något enstaka stort ska byggas som påverkar den omgivande miljön eller när befintlig bebyggelse ska bevaras.

En detaljplan redovisas som ett avgränsat område på en karta och där finns även de bestämmelser som är juridiskt bindande i planen. Det ska stå vad som får byggas och var som kan ligga inom planområdet.

Arbetet med att göra en detaljplan startar med att kommunstyrelsen ger plan- och markkontoret ett planuppdrag. Om du vill att kommunen ska ta fram en detaljplan ansöker du till plan- och markkontoret om planbesked.

Pågående planering

På sidan Planer just nu kan du läsa om de planer som just nu är aktuella inom Borlänge kommun.

Boverket om detaljplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster