Borlänge kommuns logotyp

Översiktsplan

Översiktlig planering handlar om hur kommunen ska utvecklas på längre sikt. Den bygger på visioner och gemensamma strategier för utveckling.

Översiktsplanering är kontinuerlig process vilket är en förutsättning i en kommun vars kvaliteter ska förvaltas och som ständigt är i förändring.

Utöver den kommunomfattande översiktsplanen handlar översiktlig planering om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, grönstrukturplanering, bostadsförsörjning med mera. Det handlar också om översiktliga program och utredningar för större utvecklingsområden, där programmet eller utredningen sätter in enskilda projekt i sitt större sammanhang.

En vision för framtiden

Översiktsplanen utgör ett försök att överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod men samtidigt ska den omprövas under varje mandatperiod (vart fjärde år). Vid förhandsförfrågningar, bygglovgivning och annan tillståndsprövning samt vid planläggning redovisar översiktsplanen en stor del av de förutsättningar som miljö- och byggnadsnämnden har att ta ställning till vid sin prövning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden.

Borlänge har tillsammans med Falu kommun tagit fram en gemensam översiktsplan för kommunernas hela yta, Översiktsplan FalunBorlänge. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Borlänge 2014-06-17.

Översiktsplan för Falun Borlängelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boverket om översiktsplaneringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster