Borlänge kommuns logotyp

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner och om när och hur du kan lämna synpunkter finns i varje planärende.

Fördjupad översiktsplan för Runn

Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till plan- och markkontorets gemensamma e-brevlåda, planmark@borlange.se