Borlänge kommuns logotyp

Planprocessen (Borlänge växer)

Du kan påverka Borlänges framtid genom att engagera dig i de planer som håller på att tas fram. Barn och unga ska alltid ges möjlighet att påverka.

Hur en översiktsplan eller en detaljplan tas fram regleras i plan- och bygglagen. 

Klicka på länkarna nedan för att läsa om planprocessen för detaljplanering och översiktsplanering vid ett normalt planförfarande.

Planprocessen för detaljplanering

Planprocessen för översiktsplanering