Borlänge kommuns logotyp

Granskning

Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Granskning  pågår i minst två veckor och planförslaget finns då på stadshusets foajé, på Palladium vid Sveatorget (entréplanet), på biblioteket vid Sveatorget samt på kommunens hemsida. Om planen kan antas intressera många boende i ett område, försöker vi även hitta någon utställningslokal i denna kommundel. I granskningen går det att se om dina eventuella synpunkter i samrådet har bemöts. Senast i granskningsskedet måste du lämna in dina synpunkter. Det är endast skriftliga yttranden som kan ligga till grund för överklagande.

När granskningstiden gått ut, sammanfattar Plan- och markkontoret alla inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Byggnadsnämnden tar ställning till förslaget.

Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningen, måste det ställas inför granskning igen.

Därefter är planförslaget färdigt för antagande.