Borlänge kommuns logotyp

Korttidsboende LSS
Kv.Märta 1, Skräddarbacken

Nytt korttidsboende anpassat för barn och unga planeras att byggas i Skräddarbacken.

Borlänge kommun har det yttersta ansvaret för att erbjuda korttidsboende åt personer med speciella behov.

Det finns idag 3st korttidsboenden i Borlänge Kommun. Då verksamheten har svårigheter att tillgodose alla behov i befintliga enheter planeras en nybyggnation av ett boende i Skräddarbacken. Boendet ska tillgodose behovet av korttidvistelse och korttidstillsyn enligt LSS, som är anpassat för barn och unga med varierande funktionsnedsättningar.

Vad ska byggas?
Ett nytt boende för kortidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS, som är anpassat för barn och unga med varierande funktionsnedsättningar.

När ska bygget starta?
Vi vet ännu inte exakt när byggnationen kan starta, men under våren 2021 är förhoppningen.

När är byggnationen klar?
Om byggnationen kan starta under våren 2021 så ska byggnaden kunna stå klar till årsskiftet 2021/2022.

  • Ingen giltig användare vald.