Borlänge kommuns logotyp

Kvarteret Balder i centrum

Nya bostäder och verksamhetslokaler planeras i centrala Borlänge.

Ett förslag till detaljplan för Balder 9 m.fl. inom centrum i Borlänge har upprättats i September 2019. Här vill man bygga nya bostäder och verksamhetslokaler.

Fakta

Vad ska byggas?

Förslaget innefattar bland annat ett nytt högt hus upp till 45 meter, motsvarande 14 våningar.

Staus på projektet?

Detaljplanen har nu vunnit laga kraft, här kan du  läsa om planprocessen.