Borlänge kommuns logotyp

Ridcenter

Borlänge kommun satsar på ett ridcenter för ridklubbar och ridskoleverksamhet i Lerbäcken, Sör Sellnäs.

Det är en anläggning som har god potential för utbyggnationer och att bli centrum för ridskoleverksamhet och ridklubbar.

Anläggningen i Lerbäcken kan också bli aktuell för olika kommunala verksamheter på sikt, till exempel för kommunens arbetsmarknadsenhet eller personer som har stöd genom LSS. Borlänge ridklubb och andra ridaktörer har varit med i arbetet fram till kontraktsförslag och ridverksamheten förväntas att kunna flytta in i juli 2021.

(Preliminär) tidplan för ridcenter

2020 oktober, Borlänge kommun tar beslut om förvärv av anläggningen.

2021 januari, Borlänge kommun tar över anläggningen och renovering startar.

2021 juli, Borlänge ridklubbs verksamhet får tillgång till anläggningen.

Frågor och svar:

Vem ansvarar för underhåll och drift av ridcentret?

Det gör Borlänge kommun tillsammans med de ridaktörer som kommer använda anläggningen i Lerbäcken.

Varför satsar ni inte på att bygga ridcenter på andra platser i Borlänge?

Planerna på att bygga ett ridcenter i Romme stötte på ett flertal utmaningar, bland annat arkeologiska utgrävningar och hållbar finansiering. Lerbäcken bedöms vara en bra plats, eftersom det finns stor potential att utveckla anläggningen, för att öka ridskoleverksamheten och gynnar fler i kommunen. Förutom att anläggningen kan öppna upp för fler ridaktörer finns det också möjligheter för kommunala verksamheter, som personer med arbetsmarknadsinsatser eller inom LSS.

Kommer hästägare att kunna hyra stallplats och använda anläggningen?

Det är först och främst för ridföreningar och för ridskoleverksamhet, men det kan finnas möjligheter att hyra ut till fler utöver det.

Bakgrund – Borlänge ridcenter

Frågan om ridhus har varit aktuell i flera år. Det finns ett stort behov och intresse bland Borlänges ryttare, framförallt ridungdomar. I ett beslut i kommunfullmäktige år 2016 var förslaget att bygga ett nytt ridhus med tillhörande byggnader på en fastighet i Romme. Det projektet har stött på ett flertal utmaningar, bland annat arkeologiska utgrävningar och att det också har visat sig bli väldigt kostsamt att genomföra på ett hållbart och ekonomiskt sätt.