Borlänge kommuns logotyp

Stationsområdet

Borlänge kommun och NCC har tecknat en avsiktsförklaring för stationsområdet i centrala Borlänge.

Syftet med avsiktsförklaringen, som tecknades i juni 2019, är att komma igång med planerna om att utveckla området till ett levande kvarter och att skapa nya kontorsytor.

Förslaget är att utveckla cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta under två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Utformningen av de nya kontorsbyggnaderna har NCC tagit fram tillsammans med arkitektkontoret Wingårdhs. 

Projektet är fortfarande i startgroparna. Ambitionen är att de första kontorshusen kan vara färdigställda för inflyttning under 2023. 

Bild, animation och plankarta: Wingårdh arkitektkontor. 

Sveriges mest kända arkitekt formger Borlänges stationsområde

Plankarta stationsområdetPDF