Borlänge kommuns logotyp

Stationsområdet

Borlänge kommun och NCC teckande 2019 en avsiktsförklaring för stationsområdet i centrala Borlänge som nu sägs upp

Syftet med avsiktsförklaringen, som tecknades i juni 2019, var att komma igång med planerna om att utveckla området till ett levande kvarter och att skapa nya kontorsytor.

Förslaget var att utveckla cirka 10 000 kvadratmeter lokalyta under två etapper innehållande service, restauranger och moderna kontorsytor. Utformningen av de nya kontorsbyggnaderna tog NCC fram tillsammans med arkitektkontoret Wingårdhs. 

Status:

NCC och Borlänge kommun har gemensamt valt att säga upp avsiktsförklaringen gällande utvecklingen av kontor vid stationsområdet i Borlänge. I rådande pandemi ser inte NCC en möjlighet att nå den uthyrningsgrad som krävs för att starta projektet i närtid.