Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Pratbubbla med text Hej, dela med dig av dina synpunkter

Dela med dig av dina synpunkter

Följande detaljplaner, planprogram och översiktsplaner är just nu ute på samråd eller granskning.

Under en bestämd tid är det då möjligt att lämna sina synpunkter på förslagen. Klicka på länken för den plan du vill läsa mer om.

SAMRÅD

Detaljplan för Gylle 1:54 och 1:58öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Edvard 3 öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Boktryckaren 9 m.flöppnas i nytt fönster

Detaljplan för Bro 4:10

Ändring av detaljplan för Område söder Kv. Guldsmeden (266)öppnas i nytt fönster

Ändring av detaljplan för Del av Kv Tolvmannen, Matsolsgården och Guldsmeden (404öppnas i nytt fönster).

Ändring av detaljplan för Del av Kv Boktryckaren mm (409)öppnas i nytt fönster

GRANSKNING

Detaljplan för ovandal 7:11 m.fl. (Biogasanläggning alt. industri) vid Fågelmyraöppnas i nytt fönster


Så lämnar du synpunkter

Synpunkter skickas till planmark@borlange.se

eller via post till

Samhällsbyggnadssektorn,
Plan- och markkontoret,
Borlänge kommun,
781 81 Borlänge


Kom ihåg att ange vilken detaljplan dina synpunkter gäller.