Borlänge kommuns logotyp

Borlänge växer

Pratbubbla med text Hej, dela med dig av dina synpunkter

Dela med dig av dina synpunkter

Följande detaljplaner, planprogram och översiktsplaner är just nu ute på samråd eller granskning.

Under en bestämd tid är det då möjligt att lämna sina synpunkter på förslagen. Klicka på länken för den plan du vill läsa mer om.

SAMRÅD

Detaljplan för Rubanken 10

GRANSKNING

Just nu har vi inga detaljplaner ute på granskning.


Så lämnar du synpunkter

Synpunkter skickas till planmark@borlange.se

eller via post till

Samhällsbyggnadssektorn,
Plan- och markkontoret,
Borlänge kommun,
781 81 Borlänge


Kom ihåg att ange vilken detaljplan dina synpunkter gäller.