Borlänge kommun

Pratbubbla med text Hej, dela med dig av dina synpunkter

Dela med dig av dina synpunkter

Följande detaljplaner, planprogram och översiktsplaner är just nu ute på samråd eller granskning.

Under en bestämd tid är det då möjligt att lämna sina synpunkter på förslagen. Klicka på länken för den plan du vill läsa mer om.

Så lämnar du synpunkter

Synpunkter skickas till planmark@borlange.se

eller via post till

Samhällsbyggnadssektorn
Plan- och byggkontoret
Borlänge kommun
781 81 Borlänge


Kom ihåg att ange vilken detaljplan dina synpunkter gäller.