Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Bostäder och lokaler

Hur vill du bo? I en livfull stadskärna eller i ett ytterområde med närhet till både stad och natur? På landsbygden med hagar och betande djur? I skogen eller i ett sjönära läge? Här hittar du det du behöver veta om du vill bo i Borlänge.

Lediga tomter för småhus

Borlänge kommun har ett antal obebyggda småhustomter som finns ute till försäljning. Dessa tomter förmedlas via kommunens tomtkö – du som är intresserad av att köpa en tomt av kommunen måste först ställa dig i tomtkön och sedan finns möjligheten att reservera en tomt.

Boendeutvecklingsprogram

Idag skapas samhällets sociala villkor till stor del av bostadsförsörjningen och bostadsbyggandet är av central betydelse för samhällsbyggnadsprocessen.

Sidan senast uppdaterad